Izobrazba vezana uz završetak razvojne suradnje u okviru centara znanja za društveni razvoj civilnog društva čelnika tijela HČZ-ZU

(Predsjedništvo, Središnji odbor, Nadzorni odbor, Sud časti HČZ-ZU) te čelnika matičnih udruga udruženih u HČZ-Zajednicu udruga, Zagreb, Ilica 256 b, 7. prosinca 2023.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

VESNA VRBANČIĆ

Sukladno Planu provedbe aktivnosti u 2023. HČZ-ZU u okviru Sporazumu o razvojnoj suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva (NZRCD), Vesna Vrbančić je održala dvosatnu interaktivnu izobrazbu za čelnike tijela HČZ-ZU te čelnike i predstavnike udruga i Saveza udruga HČZ-ZU vezanu uz aktivnosti i analizu provedbe javnih politika i zakona u programskom području djelovanja centara znanja.

U uvodnom dijelu iozobrazbe naglašen je tijek podrške i suradnja koju je HČZ-ZU primao u okviru suradnje s NZRCD i odnosio se na razdoblje od 2014. do zaključno 2023. godine. Spomenuto je pripremno, prijelazno razdoblje Sustavnih podrški te govoreno o novom obliku Nacionalne sustavne podrške, koje će pobliže obuhvatiti Branko Gačak u svojoj kasnijoj izobrazbi.

Najveći dio izobrazbe odnosio se na analizu i formuliranje zaključaka vezanih uz djelovanje HČZ-ZU i drugih braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata kao članica 9. Centra znanja i stvaranja modela otpornosti i održivosti civilnog društva te višeprogramskog povezivanja civilnog društva u stvaranju uključive i solidarne, zatim digitalne te zelene i održive Hrvatske.

Tekst: Vesna Vrbančić; Fotografije: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU

Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU

Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU