Izobrazba - MODUL 1. (temeljne informacije) za HČZ Saveza udruga Koprivničko-križevačke županije, HČZ Koprivnica, HČZ Dragovoljci domovinskog rata, HČZ Đurđevac i HČZ Sv. Petar Orehovec
Koprivnica, Dom željezničara, 15. prosinca 2023

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

Informacije sadržane u ovoj izobrazbi dobivene su tijekom serije izobrazbi u organizaciji NZRCD tijekom prijelaznog, pripremnog razdoblja Sustavnih podrški i služe u svrhu daljnjeg prijenosa znanja s razine HČZ-ZU na čelne strukture u matičnim udrugama i zupanijskim Savezima udruga Hrvatskog časničkog zbora. Konačni cilj je prijenos relevantnih informacija radi osposobljavanja unutarnjih potencijala udruga-članica za prijave na javne pozive i natječaje koje će u financijskom razdoblju 2021. – 2027. objavljivati institucije Vlade RH (PT-1 i PT-2) i biti financirani sredstvima EU fondova. 

Izobrazba u trajanju od dva školska sata kojoj je nazočilo dvadeset i pet predstavnika središnjih tijela HČZ Saveza udruga Koprivničko-križevačke županije i udruge HČZ Koprivnica, HČZ Dragovoljci domovinskog rata, HČZ Đurđevac i HČZ Sv. Petar Orehovec održana je neposredno prije predblagdanskog domjenka predstavnika udruga s dožupanim Darkom Korenom i zamjenicom gradonačelnika Grada Koprivnice Ksenijom Ostriž. Ovu, kao i prethodnu izobrazbu u Zagrebu te planirane slijedne dvije izobrazbe u Vrbovcu i Svetom Petru Orehovcu održao je voditelj projekta Nacionalne sustavne podrške Branko Gačak.

Branko Gačak

U okviru uvodnog dijela izobrazbe voditelj projekta Branko Gačak ponovio je zaključke vezane uz razvojnu suradnju s NZRCD u okviru centara znanja za društveni razvoj civilnog društva te upoznao s serijom od dvadest i šest (26) modula izobrazbi prijelaznog, pripremnog razdoblja Nacionalne sustavne podrške koji se provode u cilju prijelaza na novu sustav podrške, koji započinje od 1. siječnja 2024. godine. Cilj mu je stjecanje novih stručnih kompetencija i izgradnja unutarnjih kapaciteta u udrugama-članicama u sastavu HČZ-Zajednice udruga za prijave na natječaje (nacionalne i ESF+) koji će biti financirani europskim sredstvima.

Ova izobrazba predstavlja temeljni modul izobrazbi kroz koje matične udruge na gradskim i/ili županijskim razinama trebaju dobiti uvid u slijedne izobrazbe koje će do kraja godine biti provedena u tri mjesta sjedišta udruga gradske i/ili županijske razine. Ove izobrazbe trebaju također potaknu interes za nastavkom daljnjih izobrazbi putem kojih će jačanti vlastiti potencijali za javljanje na natječaje (nacionalne i ESF+) izvam okvira dosadašnjih prijava na javne pozive/natječaje jedinica lokalne i regionalne samouprave JL(R)S.

U okviru temeljnog modula izobrazbe poseban naglasak je dat na pitanja institucionalnog okvira fondova EU, zatim na provedbu podrški i dokaznoj dokumentaciji vezanoj uz nacionalno i EU zakonodavstva.

  • Tekst: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR SP
  • Fotografije: Grad Koprivnica i Branko Gačak
  • Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU
  • Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU