Izobrazba HČZ-ZU i čelnika tijela HČZ-ZU (Predsjedništvo, Središnji odbor, Nadzorni odbor, Sud časti HČZ-ZU) te čelnika matičnih udruga udruženih u HČZ-Zajednicu udruga

Zagreb, Ilica 256 b, 7. prosinca 2023.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj je isključiva odgovornost HČZ-ZU.

Informacije sadržane u ovoj izobrazbi dobivene su tijekom serije izobrazbi u organizaciji NZRCD tijekom prijelaznog, pripremnog razdoblja Sustavnih podrški i služe u svrhu daljnjeg prijenosa znanja s razine HČZ-ZU na čelne strukture u matičnim udrugama i zupanijskim Savezima udruga Hrvatskog časničkog zbora. Konačni cilj je prijenos relevantnih informacija radi osposobljavanja unutarnjih potencijala udruga-članica za prijave na javne pozive i natječaje koje će u financijskom razdoblju 2021. – 2027. objavljivati institucije Vlade RH (PT-1 i PT-2) i biti financirani sredstvima EU fondova. 

Dvosatna izobrazba kojoj je nazočilo tridese i pet predstavnika središnjih tijela HČZ-ZU, zatim županijskih Saveza udruga te gradskih udruga Hrvatskog časničkog zbora predstavlja prvu radionicu od ukupno planiranih četiri. Preostale tri izobrazbe dogovorene su do kraja godine u Koprivnici, Vrbovcu, Svetom Petru Orehovcu i obuhvatiti će manji broj sudionika izobrazbi s čelnicima gradskih i županijskih udruga i drugim članovima udruga zainteresiranim za sadržaj izobrazbi. Ovu, kao i slujedne tri izobrazbe provodi voditelj projekta Nacionalne sustavne podrške Branko Gačak.

Branko Gačak

U okviru uvodnog dijela dvosatne izobrazbe voditelj projekta Branko Gačak ponovio je zaključke vezane uz razvojnu suradnju s NZRCD u okviru centara znanja za društveni razvoj civilnog društva te upoznao s serijom od dvadest i šest (26) modula izobrazbi prijelaznog, pripremnog razdoblja Nacionalne sustavne podrške koji se provode u cilju prijelaza na novu sustav podrške, koji započinje od 1. siječnja 2024. godine. Cilj mu je stjecanje novih stručnih kompetencija i izgradnja unutarnjih kapaciteta u udrugama-članicama u sastavu HČZ-Zajednice udruga za prijave na natječaje (nacionalne i ESF+) koji će biti financirani europskim sredstvima.

Ova izobrazba predstavlja temeljni modul izobrazbi kroz koje matične udruge na gradskim i/ili županijskim razinama trebaju dobiti uvid u slijedne izobrazbe koje će do kraja godine biti provedena u tri mjesta sjedišta udruga gradske i/ili županijske razine. Ove izobrazbe trebaju također potaknu interes za nastavkom daljnjih izobrazbi putem kojih će jačanti vlastiti potencijali za javljanje na natječaje (nacionalne i ESF+) izvam okvira dosadašnjih prijava na javne pozive/natječaje jedinica lokalne i regionalne samouprave JL(R)S.

U okviru temeljnog modula izobrazbe poseban naglasak je dat na pitanja institucionalnog okvira fondova EU, zatim na provedbu podrški i dokaznoj dokumentaciji vezanoj uz nacionalno i EU zakonodavstva.

Tekst i fotografije: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR SP

Dizajn mrežne stranice: Stanislav Linić, web-master HČZ-ZU

Obrada fotografija: Mladen Lalić, poslovni tajnik HČZ-ZU