30. obljetnica oslobađanja prigradskog naselja Jasenaš

Akcija slamanja terorističkih snaga u selu Jasenaš      Prva značajna borbena akcija 50. samostalnog bataljuna, kao cjeline, dogodila se 02.09.1991. godine kada je združeno s pripadnicima Policijske stanice Virovitica razbio odmetničke snage u selu Jasenaš.       Naime nakon što su samozvane četničke snage prethodnog dana, u poslijepodnevnim satima,  izvršile minobacački napad na selo Rezovačke Krčevine, […]

Nastavi čitati