Susreti "VARAŽDIN 2022."

INDIKATIVNI ISKAZ INTERESA NAZOČENJA ČLANOVA_______________________________________

  /naziv udruge/

                    aktivnosti Susreti „Varaždin 2022.“

Temeljem


aktivnosti utvrđenih Planom/Programom rada za 2022. naše udruge,
 potvrđujem okvirni broj (+/- 10%) od _________________________ članova koji će    nazočiti   aktivnostima susreta.                /brojem i slovima/.

                                                                            PREDSJEDNIK                                                             _____________________

/ime i prezime, potpis i pečat/

 PRIPOMENA: popunjeni obrazac vratiti najkasnije do 10. lipnja 2022.

Prema Planu rada HČZ-ZU za 2022. Godinu jedna od aktivnosti koja uključuje sudjelovanje svih naših matičnih udruga-članica i njihovih Saveza udruga je i aktivnost Susreti „Varaždin 2022.“.

Slične aktivnosti su bile organizirane ranijih godina, a posljednja kojoj je nazočilo 200-tinjak naših članova bila je provedena na području Istočne Slavonije pod nazivom Susreti „Slavonija 2019.“.

Tijekom 2020. godine aktivnost pod nazivom Susreti „Banovina 2021.“ provedena u suženom formatu i uz ograničerni broj od 60 naših članova.

Ovogodišnji Susreti „Varaždin 2022.“ biti će ponovno organizirani kao dvodnevna aktivnost, uz mogućnost nazočenja vaših članova sukladno željama i mogućnostima.

Temeljem naših recentnih organizacijskih aktivnosti, Susreti „Varaždin 2022.“ trebali bi se održati 15. i 16. srpnja (petak i subota) na području Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije.

Pretežiti dio aktivnosti održao bi se u gradu Varaždinu u petak, 15. srpnja. Aktivnost bi započela posjetom vojarni 7. gardijske brigade Puma, u kojoj bi uz logističku potporu MORH-a i OSRH-a bilo organizirano niz stručnih predavanja i diskusija na teme:

·       Doprinos postrojbi HV i policije s područja Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije tijekom Domovinskog rata;

·       Značaj pričuvne komponente u potpori aktivnosti OSRH;

·       Ruska agresija na Ukrajinu – mogući scenariji završetka rata i utjecaj na kreiranje nove geopolitičke slike svijeta;

·       Okrugli stol/radionica na temu iz Sporazuma o suradnji s NZRCD i 9. CZ.

U vojarni 7. gardijske brigade Puma, bio bi organiziran i ručak, a nakon stručnih predavanja bi uz nazočnost predstavnika regionalne i lokalne vlasti položili vijenac i zapalili svijeće kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

U Varaždinu bi se organizirala večera i smještaj/noćenje. Drugog dana, u subotu 16. srpnja, nakon doručka bi se uputili u Prelog u Međimurskoj županiji, gdje bi posjetili tvrtku namjenske obrambene proizvodnje „Šetan[1]Busch“ d.o.o. U Prelogu je također planirano polaganje vijenca i paljenje svijeća ispred Spomenika Domovinskog rata u Prelogu.

Aktivnosti će biti nastavljene u Krapinsko[1]zagorskoj županiji gdje ćemo položiti vijenac i zapaliti svijeće ispred rodne kuće prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovištu.

Pored navedenih aktivnosti svaka udruga može samostalno organizirati i druge aktivnosti sukladno svojim interesima. Primjerice, tikom boravka u Krapinsko-zagorskoj županiji moguć je posjet Muzeju krapinskih neandertalaca. 2 Detaljan program te iznos kotizacije, kojim će biti pokrivani troškovi smještaja, obroka (ručkova i večere) te troškovi nabave vijenaca i lampiona, biti će dostavljen nakon vaših povratnih informacija o okvirnom broju vaših članova koji će nazočiti Susretima „Varaždin 2022.“.

Prijevoz do mjesta početka i tijekom provedbe aktivnosti biti će organizirani u vašim aranžmanima. Temeljem dosadašnjih razgovora, procjenjujemo da bi se iznos kotizacije mogao kretati između 450 i 500 kuna po članu. Pri tome napominjemo kako trenutne kalkulacije uključuju ukupan broj od 180 sudionika, a smanjenje ili povećanje broja vaših prijava utječu na blago smanjenje ili povećanje ukupnog iznosa troškova. Molimo da popunjeni obrazac (dostavljen u prilogu) vratite na našu adresu e[1]pošte, najkasnije do 10. lipnja, kako bismo mogli pregovarati o organizacijskim detaljima i troškovima provedbe aktivnosti.

Istovremeno molimo da Savezi udruga obvezno proslijede/dostave ovaj dopis svojim udrugama-članicama, radi povrata informacija i popune dostavljenog obrasca.

 

PREDSJEDNIK

Branko Gačak, mag. pol.

brigadir u mirovini