SJEDNICA 18. REDOVNOG SABORA HČZ-ZU

ZAGREB, 7. PROSINCA 2023.

Sjednica 18. redovnog Sabora HČZ-ZU održana je 7. prosinca 2023. godine u prostoru HVU „Dr. Franjo Tuđman“, Ilica 256b u Zagrebu. Nakon intoniranja državne himne i odavanja počati za poginule i nestale hrvatske branitelji i civile tijekom Domovinskog rata te prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, predsjednik Igor Majetić se uvodno zahvalio izaslanicima na sudjelovanju u radu te otvorio sjednicu Sabora. Nakon izbora radnih tijela (Radnog predsjedništva, Verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika), predsjednik Radnog predsjedništva preuzeo je rad sjednice Sabora, a predsjednik Verifikacijskog povjerenstva Željko Teri konstatirao nazočnost 35 od ukupno 40 izaslanika, započeo je rad Sabora po predloženim točkama dnevnog reda. U okviru dnevnog reda sjednice usvojena su Izvješća o radu i Financijsko izvješće za 2022., a predsjednici Nadzornog odbora Mate Ostović i Suda časti Josip Černi podnijeli su izvješća u ime Nadzornog odbora i Suda časti.

Usvojeni su i planski dokumenti za 2024., Plan rada i Financijski plan za 2024. te važne odluke o izmjenama Statuta HČZ-ZU te Odluka o ustrojavanju Povjerenstva za organizaciju i provedbu Proljetnog zasjedanja Gaminger Europske inicijative (Gaminger Europe Initiative I. Meeting 2024., Croatia), koji će se krajem svibnja održati u Karlovcu.

O detaljima dosadašnja dva zasjedanmja Gaminger inicijative tijekom tekuće godine te o detaljima domačinstva proljetnog zasjedanja u Karlovcu upoznali su predsjednica i član Povjerenstva za međunarodnu suradnju pukovnica Nevenka Kovač i satnik Zdravko Senčar.

Govoreći o aktivnostima Plana rada zo 2024. godinu naglašen je trend širenja Hrvatskog časničkog zbora-Zajednice udruga. Nakon ovogodišnjeg ustrojavanja udruge HČZ u Đurđevcu te najave ustrojavanja udruga u Zadru, Sisku i Petrinji, dan prije održavanja sjednice Sabora izražena je namjera da su i na širem području Dubrovnika, Metkovića, Makarske i drugdje ustroje udruge HČZ-a, koje su i ranije bile izrazito aktivne i cijenjene braniteljske udruge proizašle iz Domovinskog rata. Izaslanici 18. Sabora pozdravljaju ovaj trend ponovog širenja te izražavaju spremnost pružanja svake savjetodavne i druge pomoći oko pripreme materijala vezanih uz njihove osnivačke skupštine te kasnije prijave vezane uz upis u registre udruga i neprofitnih organizacija.

Pri kraju sjednice Vesna Vrbančić je upoznala izaslanike o potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (NZRCD) tijekom perioda uključenosti HČZ-ZU u program razvojne suradnje u okviru centara za društveni razvoj civilnog društva te početkom novog oblika tek uspostavljene suradnje vezane uz Nacionalnu sustavnu podršku Nacionalne zaklade koja počinje od 1. siječnja iduće godine.

Prije završetka sjednice Sabora dopredsjednik HČZ-ZU Neven Cugelj se u ime predsjednika zahvalio na sudjelovanju u radu te iznijetim konstruktivnim prijedlozima koji su doprinjeli kvaliteti donesenih odluka. Pozvao je i na sudjelovanje u dvije zanimljive izobrazbe izvan aktivnosti Sabora, koje se vezane uz susradnju s NZRCD i biri će provedene kao zasebne aktivnosti tijekom poslijepodnevnih sati.

Tekst i fotografije:

Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU

RADNO PREDSJEDNIŠTVO
IZVJESTITELJICA NEVENKA KOVAČ
IZVJESTITELJICA VESNA VRBANČIĆ
SUDIONICI 18.SJEDNICE REDOVNOG SABORA HČZ-ZU