IZVJEŠTAJNO IZBORNA SKUPŠTINA HČZ GRADA OGULINA

U subotu 07.01 2023.g održana je redovna izvještajno-izborna skupština udruge HČZ-a Grada Ogulina. Nakon himne i odavanja počasti poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, pozdravni govor održao je dosadašnji predsjednik umirovljeni pukovnik Mika Kolić.

Prihvaćen je dnevni red skupštine:

1. otvaranje izvještajno – izborne Skupštine

2. prijedlog dnevnog reda, usvajanje

3. izbor radnih tijela Skupštine ( radno predsj. / verifikac. povj. / kandidacijsko-

izborna komisija / zapisničar i dva ovjerov. zapisnika )

4. izvješće Verifikacijskog povjerenstva

5. usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

6. prijedlog izmjena i dopuna Statuta, usvajanje

7. izvješće o radu Udruge:

– izvješće Predsjednika

– financijsko izvješće ( Tajnik-ca )

– izvješće Nadzornog odbora

– izvješće Suda časti

8. rasprava o podnesenim izvješćima, usvajanje istih

9. davanje razrješenja dosadašnjim dužnosnicima i tijelima Udruge

10. izbor Predsjednika Udruge

11. izbor dva Dopredsjednika Udruge

12. izbor Tajnika-ce Udruge

13. izbor članova Izvršnog odbora

14. izbor članova Nadzornog odbora

15. izbor članova Suda časti

16. obraćanje novoizabranog Predsjednika Udruge

-prijedlog plana rada i financijskog plana Udruge za 2023. godinu

17. donošenje odluke o dužnosnicima-osobama ovlaštenim za zastupanje Udruge

18. donošenje odluke o likvidatoru Udruge

19. pozdravna riječ gostiju

20. razno

Nakon prihvaćanja izvješća tijela udruge razriješeno je dosadašnje rukovodstvo udruge i pristupilo se glasovanju .

Za novog predsjednika udruge izabran je pričuvni narednik Ivica Sudarić, dva dopredsjednika udruge – pričuvni poručnik Boško Salopek i pričuvni poručnik Ivan Paušić i tajnica Mateja Luketić kao i članovi izvršnog odbora, nadzornog odbora i suda časti.

Skupštini se potom obratio novi predsjednik pričuvni narednik Ivica Sudarić sa prigodnim govorom.Podijeljene su i zahvalnice zaslužnim članovima kao i pojedincima i firmama koje su pomogle u radu udruge a dosadašnji predsjednik umirovljeni pukovnik Miko Kolić proglašen je počasnim predsjednikom udruge.

Po završetku službenog djela skupštine članovi i gosti su se zadržali na domjenku.

Izvor: Damir Kejžar