Virtualna izobrazba u organizaciji NZRCD na temu „Normativni okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija, planiranje, samoprocjena, porezne obveze i porezna obilježja primitaka koje isplaćuju neprofitne organizacije“, 3. listopada 2022.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (NZRCD) organizirala dva virtualna ciklusa izobrazbe vezanih uz pravni i financijski okvir poslovanja neprofitnih organizacija. Prvi, koji je proveden 3. i 4. listopada bio je namijenjen osobama za zastupanje i/ili čelnim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama, dok je drugi koji će se održati 14. listopada biti namijenjen osobama zaduženim za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima u neprofitnim organizacijama. Prvoj izobrazbi u kojoj je sudjelovalo 82 sudionika, održanoj 3. listopada, u ime predsjednika Igora Majetića nazočio je glavni tajnik HČZ-ZU Branko Gačak.

Izobrazba je bilo organizirana u dvije tematske cjeline, od kojih je svaka trajala po dva sata. Prvu temu „Normativi okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija“ obradila je savjetnica-urednicu u Hrvatskih zajednica računovođa i financijskih djelatnika (NZRIF) mr. sc. Andreja Milić, a drugu na temu „Djelovanje udruga u poreznom sustavu RH“ obradila je dr. sc. Marija Zuber, također savjetnica-urednica u NZRI-u. U cilju informiranja naših udruga-članica HČZ-ZU obje prezentacije će biti dostavljene osoba za zastupanje u njima radi daljnjih mogućih pojašnjenja, a njihov sadržaj će biti dodatno prezentirat čelnim osobama u udrugama tijekom naših narednih zajedničkih sastajanja na razini Zajednice udruga Hrvatskog časničkog zbora

Andrea Milić se u svom sveobuhvatnom izlaganju na temu „Normativi okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija“ uvodno se osvrnula na zakonodavni okvir funkcioniranja neprofitnih organizacija (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, NN121/14; Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, NN 1/15, 25/17, i 96/18; Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, NN 31/15, 67/17 i 115/18 te Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja, NN 119/15), načelima sustava funkcioniranja neprofitnih organizacija, obvezi vođenja jednostavnoj ili dvojnog knjigovodstva, samoprocjeni, izvještavanju o utrošku proračunskih sredstava, računovodstvu i vođenju poslovnih izvještaja, registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija i registru udruga Ministarstva pravosuđa i uprave, izradi godišnjih programa rada i financijskih planova te sadržaju planova te drugim pitanjima.

Marija Zuber u izlaganju na temu „Djelovanje udruga u poreznom sustavu RH“ osvrnula se na zakonski okvir poslovanja, odnosno Zakon o poslovanju neprofitnih organizacija (NN 121/14) i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, zatim poreznim obvezama neprofitnih organizacija, radnim odnosima i plaćama zaposlenika u udrugama, radnom odnosu zaposlenika u punom i nepotpunom radnom vremenu te zaposlenika koji su korisnici starosnih i prijevremenih mirovina, radnim odnosima korisnika invalidskih mirovina, primicima na koje se plaćaju porezi, putnim nalozima, dnevnicama kod korištenja osobnih automobila za potrebe obavljanja poslova u ime udruga te drugim pitanjima.