SKUPŠTINA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA GRADA VRBOVCA
03. ožujka 2023.

Hrvatski časnički zbor Vrbovec održao je izvještajnu Skupštinu u prostorijama Općine Gradec. Uz članove udruge sjednici Skupštine nazočili su vrbovečki gradonačelnik Denis Kralj, načelnica općine Gradec Ljubica Ambrušec, predsjednik Općinskog vijeća Dubrava Darko Rajtar, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Gradec Milivoj Ambrušec, viša stručna suradnica za socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije Draženka Haludek, predsjednik Udruge umirovljenika Gradec Vladimir Rajtar i predstavnik vrbovečke HVIDR-e Ivan Smerčinski. Sjednici su kao nazočili predstavnici medija, Zdenko Brezarić iz Radia Vrbovec i Dragan Vicković iz portala Prigorski.hr.

Skupštinu je otvorio predsjednik Marijan Plahutar koji je kap predsjednik Radnog predsjedništva u društvu dopredsjednika Franje Špicara i člana Izvršnog odbora vodio sjednicu.

Radno Predsjedništvo

Na početku je usvojen Poslovnik o radu i predloženi dnevni red, nakon čega su tajnik Sandi Knežević i blagajnik Dragutin Dubravec podnijeli Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2022. godinu. Ova izvješća govore o izrazito bogatom i sadržajnom programu aktivnosti udruge tijekom godine. Predsjednik Nadzornog odbora Branko Gačak podnio je Izvješće Nadzornog odbora a Stjepan Bureš je podnio Izvješće u ime Suda časti.

Plan rada za 2023. godinu i Financijski plan za 2023. godinu s projekcijom za 2024. godinu podnio je tajnik Sandi Knežević. Plan rada je usmjerene na obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata, značajnih državnih blagdana, obuka, osposobljavanje i druženja časnika – članova na razini državne Zajednice udruga HČZ-a i županijskog Saveza udruga HČZ-a, suradnja s drugim braniteljskim udrugama te aktivnosti u okviru i izvan lokalne zajednice. Planirani i očekivani prihodi i rashodi u 2023. godine iznositi će od 8.100 Eura, dok je u narednoj godini projekcija viša za 1.000 Eura.

Na kraju sjednice razmotren je prijedlog i donesena Odluka o dodijeli plaketa, priznanja i zahvalnica u 2023. godini te primljeni novi članovi HČZ-a Vrbovec. Budući da temeljem statutarnih odredbi redovni članovi mogu biti nositelji dočasničkih, časničkih i generalskih činova koji aktivno sudjeluju u provedbi aktivnosti HČZ-a temeljem Statuta, Kodeksa časti i Programskih načela HČZ-ZU – u članstvo sa statusom pridruženih članova primljeni su Gordana Brtan, Marijan Tkalčević, Milivoj Olejnik i Mladen Koković, dok su u redovno članstvo primljeni narednik Ivan Haman i satnik Franjo Badanjak.

Na kraju sjednice pozdravnim govorima su se obratili gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj, zatim načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec, predsjednik Općinskog vijeća Dubrava Darko Rajtar, predsjednik VZO općine Gradec Milivoj Ambrušec, predsjednik umirovljenika Vladimir Rajtar i predstavnik HVIDR-e Ivan Smerečinski koji su izrazili zadovoljstvo primjerenim radom i suradnjom u i izvan lokalne zajednice te postignutim rezultatima. Gradonačelnik Kralj je posebno naglasio kako je djelovanje HČZ-a Vrbovec ogledan primjer kako udruga može pozitivno djelovati u interesu lokalne zajednice i svojih članova.

S lijeva: gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj, načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec i tajnik HČZ Vrbovec brigadir Sandi Knežević.
Dosadašnje članice HČZ VRBOVEC
Nove članice HČZ VRBOVEC
Čelna struktura HČZ Vrbovec – slijeva: tajnik Sandi Knežević (brigadir), predsjednik Marijan Plahutar (poručnik) i dopredsjednik Franjo Špicar (poručnik)
Slijeva: viša stručna suradnica za socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije Draženka Haludek i članice HČZ Vrbovec (bojnica Danijela Cvetko i načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec)
Čelna struktura HČZ Vrbovec – slijeva: blagajnik Dragutin Dubravec (deseetnik), redovni član Igor Sabolić (poručnik) i član Izvršnog odbora Milorad Milenković (bojnik)
Slijeva: član Nadzornog odbora Vjekoslav Mikovec (poručnik) i predsjednik Udruge umirovljenika Gradec Vladimir Rajtar i raniji član HČZ Vrbovec (brigadir)

Vrijedni i dugogodišnje vjerni članovi HČZ-a Vrbovec

Tekst: Branko Gačak

Fotografije: Radio Vrbovec