Sastanak izaslanstva Hrvatskog časničkog zbora – Zajednica udruga i Odbora za obranu Hrvatskog sabora, Zagreb, 12. listopada 2022.

Odbor za obranu Hrvatskog sabora održao je sastanak s izaslanstvom Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga. Sastanku su u ime Odbora sudjelovali predsjednik Franko Vidović, dopredsjednik Ante Deur, članovi Željko Sačić, Josip Đakić i Nikola Mažar te tajnica odbora Vlasta Paljug. Izaslanstvo HČZ-ZU činili su predsjednik Igor Majetić, zatim dopredsjednici Damir Špoljarić i Neven Cugelj, predsjednik Nadzornog odbora Mate Ostović, glavni tajnik Branko Gačak te poslovni tajnik Mladen Lalić.

Predsjednik saborskog Odbora za obranu gospodin Vidović uvodno se zahvalio na pokrenutoj inicijativi HČZ-a za organizacijom sastanka te pozdravio predsjednika i članove izaslanstva najstarije braniteljske strukovne udruge u Republici Hrvatskoj. Naglasio je kako je sastanak prilika za razmjenu mišljenja koja su s aspekta sigurnosti važna za Republiku Hrvatsku te koliko je važno i korisno da se pri tome uvažava mišljenje struke. Predsjednik HČZ-ZU Igor Majetić zahvalio se na pruženoj prilici za sastankom tijekom kojeg će članovi izaslanstva predložiti područja za koja vide potrebu da kao strukovna udruga civilnog društva u partnerstvu s nadležnim državnim tijelima daje aktivan doprinos izgradnji obrambenog sustava Republike Hrvatske. Branko Gačak je govorio o mogućoj potpori članova udruge u sustavu promidžbe vojnog poziva u cilju privlačenja kandidata za vojnu izobrazbu i vojnu službu. Kazao je kako je tijekom ranijih sastanka i kontakata u Ministarstvu obrane na razini državnog tajnika i ravnatelja nadležne uprave konstatiran najviši stupanj suglasja o potrebi žurnog pokretanja zajedničkih aktivnosti i načinima njihove provedbe. 

Neven Cugelj je govorio o značaju aktivnog sudjelovanja u dvije međunarodne multilateralne asocijacije, CIOR-u, odnosno Konfederaciji pričuvnih časnika 35 NATO i partnerskih država i Gaminger inicijativi koja okuplja udruge pričuvnih časnika iz 11 europskih država, kao i o suradnji sa susjednim državama u bilateralnom formatu. Ističe kako članice ove dvije asocijacije imaju važnu savjetodavnu ulogu prema svojim ministarstvima obrane, jer tijekom provedbe redovnih aktivnosti predstavnici država-članica dolaze do važnih obrambeno-sigurnosnih, tehnološko-razvojnih i drugih informacije koje mogu biti značajne za razvoj obrambeno-sigurnosnog sustava Republike Hrvatske. Ističe značaj redovnog sudjelovanja u radu redovnih godišnjih konferencija ovih asocijacija najmanje dva puta godišnje, za koje u pravilu ne postoje redovno osigurana sredstva, već ih je potrebito dugoročno osigurati u okviru proračuna Ministarstva obrane.

Izražava mišljenje da bi se u javnosti trebali više prezentirati, a to se može postići organiziranjem okruglih stolova, seminara, stručnih predavanja te drugih oblika usavršavanja. Imamo namjeru otvoriti neku vrstu dijaloga, smatram da bi bilo zanimljivo prenijeti svoje znanje društvu, rekao je Cugelj. Mate Ostović se osvrnuo na sustav pričuve kao nadopuni aktivnoj komponenti oružanih snaga u izvršenju zadaća u miru i ratu te mogućoj potpori članova HČZ-a u obuci ili osposobljavanju određenih specijalnosti pričuvnih časnika. Kazao je i kako se želi osvijestiti potreba za osposobljavanjem kandidata za pričuvni sastav obrambenih snaga. Kao jedan od modela naveo je stipendije za studente. Smatra kako Hrvatska ima izvrsnu infrastrukturu za obuku koja uz određene organizacijske zahvate može dovesti do odličnih rezultata u nekoliko godina. O istoj temi govorio je i Davor Špoljarić, koji ukazuje i na pitanja vezana uz dobnu strukturu pričuve.

Pored navedenih tema govorilo se i o spremnosti HČZ-a da svojim mišljenima i konkretnim prijedlozima aktivno participira u postupku izrade prijedloga strateških dokumenata te zakonskih i drugih propisa iz obrambeno-sigurnosnog područja.

Saborski zastupnik i član Odbora Željko Sačić kazao je kako je u program osposobljavanja pričuvnih vojnika potrebno uključiti ljude s iskustvom gdje se mogu iskoristiti njihova stručna znanja, dok je Nikola Mažar iskazao zadovoljstvo radom Hrvatskog časničkog zbora i zahvalio na njihovoj ulozi u obrani u Domovinskom ratu. Josip Đakić kazao je kako je vidljivo da se mladi naraštaji slabo prijavljuju za vojne ročnike te da treba gledati da se na tom polju nešto učini da ih se potakne na školovanje. Potpredsjednik Odbora Ante Deur kazao je kako je obrana kompleksno područje gdje je za svaku odluku potrebno imati konsenzus. Predsjednik Odbora Franko Vidović na kraju je potaknuo predstavnike Hrvatskog časničkog zbora da sudjeluju u zakonskim inicijativama te kada je zakon u javnoj raspravi, svojim prijedlozima treba reagirati prema Odboru te naglasio da će takve prijedloge Odbor uzeti u obzir.

 Na kraju sastanka predsjednik Odbora još jednom se zahvalio na inicijativa HČZ-a, a neka od ranije navedena pitanja detaljnije su diskutirana tijekom radnog ručka koji je uslijedio neposredno nakon sastanka.          

 Fotografije: izvor Hrvatski sabor

 Izvješće izradio:

Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU