Održan 17. izborni Sabora HČZ-ZU i sjednice tijela HČZ-ZU u Zagrebu, HVU „Dr. Franjo Tuđman“, 2. rujna 2022.

LSjednica 17. izbornog Sabora održana je 2. rujna 2022. godine na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu. Prije izborne sjednice Sabora održane su i sjednice središnjih tijela HČZ-ZU, uključujući sjednice Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Radu sjednice 17. izbornog Sabora nazočili su izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, državni tajnik dr. sc. Špiro Janović, zatim izaslanik ministra obrane Maria Banožića, državni tajnik gospodin Branko Hrg te izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH admirala Roberta Hranja, dekan HVU „Dr. Franjo Tuđman“, brigadir dr. sc. Andrija Kozina. Pozvani predstavnici NZRCD su se ispričali pisanim putem zbog nemogućnosti nazočenja sjednici vezanih uz ranije preuzete obveze.

Uz podnošenje izvješća o radu i donošenje važnih programskih dokumenata za naredno mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine i planskih dokumenata za iduću godinu, izabrano je i novo rukovodstvo 17. saziva Sabora za period od 2022. do 2026. godine. 

Novoizabrani predsjednik HČZ-ZU je dosadašnji dopredsjednik i predsjednik Saveza udruga HČZ-a Karlovačke županije Igor Majetić a dopredsjednici su dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora HČZ-ZU i predsjednik HČZ-a Virovitica Davor Špoljarić te dosadašnji glavni tajnik HČZ-ZU iz HČZ-a Ogulin, Neven Cugelj. Izaslanici 17. izbornog Sabora izabrali su članove Nadzornog odbora i Suda časti, koji su kasnije na odvojenim sjednicama birali svoje predsjednike. Tijekom konstituirajuće sjednice Središnjeg odbora za glavnog tajnika je izabran dosadašnji predsjednik HČZ-ZU Branko Gačak, koji ovim izborom ulazi u sastav Predsjedništva i Središnjeg odbora HČZ-ZU. Novoizabrani članovi Nadzornog odbora, Mate Ostović, zatim Edvard Bogović, Marijan Čapek, Ernest Bifel i Krunoslav Sajko su za svog predsjednika izabrali Matu Ostovića iz HČZ Grada Zagreba. Novoizabrani članovi Suda časti, Dražen Magdić, Josip Černi, Darko Trokot, Milorad Milenković i Mladen Lalić birali su svog predsjednika i dopredsjednika. Za predsjednika Suda časti izabran je Josip Černi iz HČZ-a Slatina, a dopredsjednika Dražen Magdić iz HČZ-a Koprivnica.

Tijekom sjednice Sabora nazočnim izaslanicima i gostima obratili su se izaslanik načelnika Glavnog stožera OS RH, zatim  izaslanik ministra obrane te izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, koji se u svojim kraćim govorima zahvaljuju na dosadašnjem vrijednom i stručnom radu te ukazuju na značaj djelovanja HČZ-ZU kao braniteljske i strukovne udruge. Izaslanik ministra obrane ukazuje na potrebu snažnijeg sudjelovanja članova u potpori aktivnosti obrambenog sustava i davanja snažnog doprinosa utvrđivanju prijedloga strateških dokumenata te zakonskih i drugih propisa iz područja obrane i sigurnosti. U tom kontekstu spominje i poziva na aktivan doprinos prilikom skorog pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o obrani te Zakona o službi u OS. Izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja ukazuje na posebnost HČZ-a te činjenicu da uz aktivnosti koje provodi kao braniteljska udruga iz Domovinskog rata i ima značajan doprinos afirmaciji vrijednosti Domovinskog rata u zemlji te snažnu strukovnu značajku i orijentaciju da putem aktivnog angažiranja kroz CIOR i Gaminger inicijativu doprinosi afirmaciji RH i Domovinskog rata u  inozemstvu.

Izaslanik načelnika Glavnog stožera OSRH admirala Roberta Hranja, dekan HVU „Dr. Franjo Tuđman“, brigadir dr. sc. Andrija Kozina
Izaslanik ministra obrane Maria Banožića, državni tajnik gospodin Branko Hrg
Izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, državni tajnik dr. sc. Špiro Janović
Glasovanje
Rad izbornog povjerenstva
Pozdravni govor novoizabranog dopredsjednika Davora Špoljarića

Tekst: Branko Gačak

Fotografije: Mladen Lalić