Kordinacijski sastanak Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i korisnika novoustrojenih oblika sustavne podrške
Zagreb, 26. lipnja 2023.

Nakon virtualnog (on-line) sastanka koji je NZRCD organizirala 6. lipnja za predstavnike udruga članica 8. i 9. Centra znanja ta razvoj civilnog društva (CZ) radi analize provedbe programa u prethodnoj godini i unapređenja suradnje u 2023. i 2024. godini, slijedni sastanak održan je 26. lipnja u Hotelu Dubrovnik, Gajeva 1 u Zagrebu. Sastanku kojeg je vodila upraviteljica Cvjetana Plavša-Matić i njen zamjenik za sustavne i europske programe Luka Bogdan te obnašateljica dužnosti ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH Helena Beus, nazočilo je osamdesetak čelnih predstavnika udruga koji će biti uključeni u nove oblike podrške – u temeljnu ili nacionalnu sustavnu podršku.

Sastanak je održan u cilju operativne pripreme i uključivanja udruga kroz tzv. “prijelazno pripremno razdoblje” sustavne podrške koje će trajati od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. Uz postojeću podršku koja je osigurana radi provedbe programa programske suadnje s udrugama 8. i 9. CZ u 2023. godini, osigurana su i dodijeljena dodatna financijska sredstva (oko 45 do 60% od ukupno osiguranih sredstava na godišnjoj razini) koja su namjenjen za provedbu aktivnosti “polugodišnjeg prijelaznog i pripremnog” razdoblja. Nakon toga će 31. prosinca tekuće godine za HČZ-ZU (i druge udruge 8. i 9. CZ) završiti postojeći oblik podrške te s 1. siječnjom 2024. započeti novi oblik podrške, koji će se zvati “nacionalnom sustavnom podrškom”.

Sastanak su otvorile Cvjetana Plavša-Matić i Helena Beus. Cvjetana Plavša-Matić uvodno se osvrnula na povjesnicu dosadašnjih oblika podrške udrugama. U suradnji s tadašnjim Ministarstvom socijalne politike i mladih, 2012. godine je kroz institucionalnu podršku pokrenuta podrška udrugama osoba s invaliditetom i bila nastavljena 2014. u suradnji s Ministarstvom branitelja. Tijekom 2016. trinaest (13) udruga osaba s invaliditetom ušlo je u 8. CZ, a tijekom 2017. nastavljena je suradnja s Ministarstvom hrvatskih branitelja, kada je nakon potpisanih sporazuma o suradnji započela podrška za petnaest (15) braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata, koje su ušle u 9. CZ. Provedba aktivnosti putem 8. i 9. CZ vremenski traje do 31. prosinca 2023., a šestomjesečno “prijelazno pripremno razdoblje” koje traje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. ima za cilj da udruge nastave svoj rad kontinuirano u okviru novih oblika podrške (temeljne podrške ili nacionalne sustavne podrške) od 1. siječnja 2024. godine. Temeljnu podršku moći će koristiti udruge koje su bile u sustavu ranije instituacinalne podrške, dok će nacionalnu sustavnu podršku moći koristiti udruge udružene u ranije navedena dva (8. i 9.) Centra znanja. Sve pripremne aktivnosti trebalo bi provesti do 15. srpnja, kako bi nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji u okviru nove nacionalne sustavne podrške mogla biti doznačena sredstva korisnicima, koja su temeljem Zaključka Vlade RH od 11. svibnja već osigurana.

Zamjenik ravnateljice za sustavne programe Luka Bogdan je govorio o novom sustavu koji će sadržavati četiri razine podrške te pojasnio svaku od njih.

  1. Temeljna podrška namijenjena je udrugama koje su koristile institucijalnu podršku najmanje tri godine radi financiranja osnovne djelatnosti. Ovaj vid podrške biti će namijenjen i za druge udruge na regionalnim i lokalnim razinama;

  2. Za nacionalnu sustavnu podršku su osigurana dodatna sredstva radi daljne potpore radu udruga koji će do 31. prosinca 2023. provoditi svoje programe razvojne suradnje s NZRCD temeljem Sporatzuma o razvojnoj suradnji u okviru 8. i 9. CZ. Radi što lakšeg prijelaza na novi sutav rada i financiranja utvrđeno je ranije spomenuto “prijelazno pripremno razdoblje”. Podsjetimo da je HČZ-ZU za to razdoblje temeljem Odluke Upravnog odbora NZRCD (Dopis, KLASA: 421-02/23-6-5/09-17/14; URBROJ: 07578-232-04 od 16. lipnja 2023.) osigurano dodatnih 8.782,00 Eura;

  3. Tematska sustavna podrška uključivati će stjecanje specifičnih i razvoj ranije stečenih znanja vezanih uz različite teme vezane uz društveni razvoj;

  4. Izobrazba za društveni razvoj te korištenje sredstava fondova EU, putem koje će se vršiti osposobljavanja za korištenje drugih mogućih potpora iz europskih i nacionalnih izvora.

Zamjenik ravnateljice Bogdan govorio je i o dinamici nastavnih aktivnosti vezanih uz pripremu dokumentacije za “prijelazno pripremno razdoblje”. Tijekom tekućeg tjedna će e-poštom biti dostavljeni materijali koji će se kao i ranije sastojati od financijskog dijela i dijela koji se odnosi na planirane aktivnosti te tekst Sporazuma koji će osobe ovlaštene za zastupanje trebati potpisati te dostaviti u NZRCD. Dio dokumentacije moći će se povratno dostavljati e-poštom na dosadašnji način, a dokumentacija će nakon odobrenja NZRCD-a morati biti objavljena na mrežnim stranicama udruga. Isto tako trebati će potpisati i dostaviti bjanko zadužnicu na novododijeljeni iznos podrške, kao i niz drugih izjava o nepromjenenim stanjima (vođenje kaznenog postupka, nepostojanje poreznog duga…).

Nakon dostave ove dokumentacije uslijediti će obrada dokumentacije, a potpisivanje Sporazuma trebalo bi biti obavljeno do 15. srpnja, nakon ćega bi oko 20. srpnja uslijedile prve isplate za novo šestomjesečno prijelazno razdoblje.

Rečeno je kako će do kraja godine biti organizirane do tri poludnevne izobrazbe vezane uz provedbu daljnjih aktivnosti te u cilju prijenosa znanja na udruge-članice na regionalnim i lokalnim razinama koje su voljne ući u sustav temeljne podrške.

Koordinacijskom sastanku je ime predsjednika HČZ-ZU Igora Majetića nazočio opunomoćenik Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU.

Tekst i fotografije: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU