Konferencija „Znanjem kroz izazove budućnosti“ u organizaciji članica 9. Centra znanja za društveni razvoj

Cjelodnevna konferencija pod nazivom „Znanjem kroz izazove budućnosti“ u organizaciji članica 9. Centra znanja za društveni razvoj održana je  25. studenog u hotelu Academia u Zagrebu. U radu konferencije sudjelovalo je 60-ak predstavnika udruga-članica, panelista i gostiju. 

Nakon otvaranja konferencije, uvodno se u ime Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva obratio Pavle Schramadei. Prezentaciju na temu „Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine u području djelovanja 9. Centra znanja“ održala je načelnica samostalnog sektora iz Ministarstva hrvatskih branitelja Lina Lena Soukup, a ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge Vlade RH, Helena Beus govorila je na temu „Nacionalni plan za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. te hodogram aktivnosti Radne skupine za izradu Nacionalnog plana (modeli održivosti i otpornosti civilnog društva)“. Predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Tamara Horvat Klemen i Žerljko Holik govorili su na temu „Pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga“.

U okviru cjeline posvećene više-programskom povezivanju Centara znanja u programu uključive i solidarne Hrvatske, predstavnik 8. Centra znanja Ratimir Đanić održao je predavanje na temu „“Pristupačnost kao preduvjet uključivosti osoba s invaliditetom“, a predstavnik Udruge MoSt Drago Lelas prezentaciju na temu „Solidarnost u zajednici“. 

Rad konferencije nastavljen je nakon ručka prezentacijom Kristijana Karajića iz Hrvatskog državnog arhiva na temu „Upravljanje gradivom u digitalnom obliku“. Ova tema ima izrazito važan značaj za Hrvatski časnički zbor, zbog povijesno vrijednog arhivskog gradiva HČZ-ZU. HČZ-ZU je već ranije u više navrata putem javnih poziva i na druge načine bezuspješno pokušavao osigurati (pretežito) financijske i materijalne preduvjete u cilju digitalizacije golemog i vrijednog arhivskog gradiva HČZ-ZU. Tijekom vremena za umrežavanje s drugim učesnicima konferencije, moglo se doći do zajedničkog zaključka o potrebi rješavanja ovog izazova na razini udruga-članica 9. Centra znanja.

Na temu prijenosa specifičnih znanja u području Solidarna i uključiva Hrvatska, predavanje pod nazivom „Solidarno i odgovorno – humanitarne akcije branitelja i stradalnika Domovinskog rata, održala je g-đa Sandra Rapčak Škomrlj, zamjenica koordinatorice 9. Centra  znanja g-đe Danijele Perić.

U području Zelena i održiva Hrvatska predavanje je održao g. Dario Duić, glavni tajnik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

Predstavljanje aktivnosti EU projekta Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost, Tematske mreže branitelji, predstavio je predsjednik Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi gospodin Siniša Troha. G. Troha je prezentirao i smjernice o Radnoj aktivnosti branitelja, značaju i potrebi jačeg uključivanja u društveno poduzetništvo.

Po završetku Konferencije doneseni su zaključci kojima su utvrđene smjernice daljnjeg razvoja 9. Centra znanja za društveni razvoj u području djelovanja unaprjeđenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Udruge hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, članice 9. Centra znanja, od kojih su neke osnovane davne 1992. godine, u svrhu zaštite prava svojih članova i ublažavanja teških posljedica njihovog stradavanja na prvoj crti bojišnice u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tijekom svih ovih godina, prošle su težak, ali iznimno uspješan put usmjeren ka razvoju njihovih ljudskih i organizacijskih kapaciteta oblikovanih specifičnim potrebama svojih članova i provedbi aktivnosti projekata u cilju zaštite digniteta Domovinskog rata.

Temeljem razvoja organizacija civilnog društva, udruge iz Domovinskog rata, okupljene oko realizacije specifičnih ciljeva svojih članova, tijekom 2014. godine uključuju se u razvoj civilnog društva, kao korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, te se nakon realizacije niza projekata od 2018. godine, slijedom provedbe raznih aktivnosti, uključuju u rad Centara znanja i postaju 9. Centar znanja za društveni razvoj.

Realizacijom aktivnosti ove Konferencije uspješno su provedene aktivnosti slijedom provedbe i analize Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine, posebice u području prikupljanja podatka o  otpornosti i održivosti organizacija civilnog društva, pri čemu smo realizirali veliki broj specifičnih aktivnosti usmjerenih ka višeprogramskom povezivanju svih Centara znanja u stvaranju Uključive i solidarne Hrvatske, Digitalne Hrvatske i Zelene i održive Hrvatske.

Kroz konferenciju su prezentirane različite dugogodišnje aktivnosti udruga i pojedinaca u području solidarnosti, osobito u vrijeme poplava, potresa, pandemije COVID 19, kao i aktivnosti pošumljavanja, čišćenja podmorja, zelenih površina te u senzibiliziranje stanovništva na potrebu očuvanja okoliša.

Hrvatski branitelji su nakon stvaranja suverene i neovisne države nastavili izgradnju moderne Hrvatske kao temelj hrvatske vojske koja je sastavnica NATO saveza, ali i kroz druge stupove države i društva u cjelini.

Hrvatski branitelji i stradalnici su sastavni dio svih kategorija društva i sudionici svih društvenih procesa pa tako i onih u kojima prenose svoja znanja i iskustva na druge ili usvajaju i primjenjuju iskustva drugih na korist šire zajednica te stalno rade na jačanju kapaciteta pojedinaca i udruga radi postizanja ciljeva od općeg dobra. Jedan od izazova koji je vezan uz vrijeme i okruženje u kojem živimo je “digitalni svijet” i prilagodba društva novim tehnologijama. Udruge članice 9. Centra znanja su i u ovom području započele proces prilagodbe radi jačanja kvalitete življenja. kao i radi potrebe stalnog sudjelovanja u razvoju hrvatskog društva i jačanju moderne Hrvatske u okviru EU.

U ime Hrvatskog časničkog zbora – Zajednice udruga u radu konferencije sudjelovali su glavni tajnik Branko Gačak i poslovni tajnik Mladen Lalić.

Tekst i fotografije: Branko Gačak , Mladen Lalić i 9.Centar znanja