Izobrazba prijelazno, pripremno razdoblje sustavnih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Zadar, IMPACT centar, 27. i 28. rujna 2023.

Nakon sastanka u organizaciji NZRCD koji je održan je 26. lipnja u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu u cilju davanja početnih informacija o novom obliku nacionalne sustavne podrške u prijelaznom, pripremnom razdoblju, koje traje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine, prvi u seriji izobrazbi u prijelaznom, pripremnom razdoblju sustavnih podrški Nacionalne zaklade (u daljnjem tekstu: PPR), održan kao dvodnevna aktivnost, 27. i 28. rujna u Impact centru u Zadru.

Izobrazbi je nazočilo 90-ak predstavnika udruga koje će se od 1. siječnja iduće godine nastaviti financirati u okviru ciklosa novoustrojene Nacionalne sustavne podrške. U ime HČZ-ZU u izobrazbi je sudjelovao voditelj projekta tijekom PPR, glavni tajnih HČZ-ZU, Branko Gačak.
Nakon registracije sudionika izobrazbe, uvodne govore održali su upraviteljica Cvjetana Plavša-Matić i njen zamjenik za sustavne i europske programe Luka Bogdan. Iz njihovih uvodnih rijeći izdvajam naglaske kako će udruge tijekom prijelaznog, pripremnog razdoblja stjecati specifična znanja radi što lakšeg uključivanja u novoustrojeni sustav Nacionalne sustavne podrške, kojim će od 1. siječnja iduće godine biti obuhvaćeno 88 udruge, koje su ranije primale podršku u okviru 9. i 9. Centra znanja za drušrveni razvoj u Republici Hrvatskoj. Cilj je stvaranje potencijala unutar udruga koje će ih ptaknuti na još veću aktivnost pripreme prijavne dokumenacije za javne natječaje i pozive koje će raspisivani na nacionalnoj razini iz Europskih fondova.

U nastavku programa izobrazbe održana su izlaganja vezana uz Pravilnik o prihvatljivosti troškova u okriru Europskog socijalnog fonda plus (u daljnjem tekstu ESF+) i Godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Nakon stanke za ručak održana su predavanja vezana uz Zakon i pravilnik o porezu na dohodak i Zakon i pravilnik o porezu na dohodak. Predavanja su vodili zaposlenici NZRCD-a, Branka Zorić i Ante Markić. Drugog dana izobrazbe u prijepodnevnom programu aktivnostima održana su predavanja vezana uz primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na kraju izlaganja zamjenik upraviteljice Luka Bogdan i njegovi pomoćnici Ante Markić i Mario Brko u okviru utvrđivanja zajedničkih završnih zaključaka izobrazbe, tijekom koje su dali pojašnjenja na nekoliko specifičnih pitanja, naglasili su kako će kriteriji i uvjeti sustavnog financiranja biti zajednički utvrđivani te da će tijekom vremena trajanja potpore biti postupno postroženi.

Tijekom izobrazbe objavljen je Kalendar izobrazbi, koji predstavlja nastavak programa i definirane teme koje će biti obrađene tijekom listopada, studenog i prosinca, a astojati će se od još dvije izobrazbe uz fizičku nazočnost sudionika u Zagrebu, 9. i 30. listopada te 22 izobrazbe koje će se održati virtualno (on-line) do zaključno 15. prosinca ove godine.

Tekst i fotografije: Branko Gačak, glavni tajnik HČZ-ZU i voditelj projekta tijekom PPR NSP