Zimska virtualna konferencija CIOR-a

(„Confédération Interalliée des Officiers de Réserve“) 29. i 30. siječnja 2020.godine

Prva godišnja konferencija CIOR-a, koja se u predpandemijsko vrijeme održavala u Briselu pod nazivom „Mid-Winter-Meeting“, zbog epidemiološke situacije održana je virtualno putem zoom-platforme, 29. i 30. siječnja. Konferenciju je u ulozi predstavnika zemlje-predsjedatelja otvorio njemački kapetan bojnog broda Jan Horman. Nakon uvoda raspravljalo se o još uvijek nepotpuno riješenim financijskim pitanjima. Kako je na ranijim konferencijama naglašavano, CIOR je zbog prijavljene adrese u središtu NATO-a u Briselu i promjene pravnog statusa međunarodnih udruženja sukladno novodonesenom belgijskom zakonu, imao značajnije poteškoće s ponovnim definiranjem statusa i registracijom te ponovnim otvaranjem računa kod poslovne banke. Sva navedena pitanju rješavaju se relativno sporom dinamikom te još uvijek nisu u potpunosti dovršena. Jedno od pitanja, za koje je tijekom prošle godine pokrenuta procedura usuglašavanja, odnosilo se na financijsko poslovanje. Ranije predloženi prijedlog financijskog dokumenta pod nazivom „Financial Guideline & Procedures of the  Confédération Interalliée des Officiers de Réserve“ unatoč traženju nekih države-članice dodatnog vremena za konzultacije unutar vlastitih mreža podružnica njihovih udruga,  na kraju je jednoglasno usvojen. 

Budući da se rad CIOR-a unazad dvije godine odvijao u otežavajućim okolnostima, nastavak konferencije bio je vezan za utvrđivanje budućih formata sastajanja. Kao što je ranije najavljivano, Atena će biti domaćin ljetnog kongresa – „CIOR Summer Congress 2022.“. Kongres kao i sve aktivnosti oko kongresa trebao bi se održati fizički (ukoliko se epidemiološka situacija ne pogorša) u vremenu od 21. srpnja do 6. kolovoza ove godine. Razgovaralo se i o budućim, aktivnostima vezanim za ljetne kongrese kao i zemljama-kandidatima za predsjedanje CIOR-om. Kao što je poznato svi zimski sastanci (MWM – „Mid-Winter-Meeting“) održavaju se u Briselu, a samo ljetni sastanci se održavaju na različitim lokacijama u zemaljama-članicama CIOR-a. Ljetni kongres 2023. („CIOR Summer Congress 2023.“) trebao bi se održati u Helsinkiju, a predsjedanje krajem ove godine od Njemačke treba preuzeti Estonija.  

Za zemlju-predsjedatelja CIOR-om u periodu od 2024. do 2026. godine nominirana je Nizozemska, koja bi trebala biti domaćin ljetnog kongresa 2023., a za dvogodišnje predsjedanje CIOR-om u periodu od 2026. do 2028.  godine nominirana je Danska.

Drugi dan rada konferencije bio je posvećen izvješćima pododbora CIOR-a. Kao što je već od ranije poznato, CIOR ima 11 pododbora kroz koje provodi svoje aktivnosti. Poteškoće u radu pododbora ogledaju se u nedovoljnoj kadrovskoj popunjenosti, odnosno u poteškoćama u zastupljenosti nacionalnih predstavnika svih zemalja-članica CIOR-a u radu pododbora. Naime, poteškoće nacionalnih predstavnika nekih od država članica CIOR-a sličan je poteškoćama koje ima i naša Zajednica udruga. Radi se o nemogućnosti osiguranja redovnih izvora financiranja i kontinuiteta sudjelovanja u radu CIOR-a i njegovih pododbora. U ranijim izvješćima višekratno smo naglašavali potrebu sustavnog institucionalnog rješavanja ovog pitanja.

Pod točkom razno razgovaralo se o medaljama koje je izradio CIOR. Zamisao je bila dobra ali su se pojavili određeni problemi kod dijela nacionalnih predstavnika u CIOR-u koji su još uvijek u djelatnoj vojnoj službi njihovih oružanih snaga. Naime, medalje CIOR-a nisu priznate na tazini NATO-a te se kao takve ne mogu nositi na službenim odorama. Za umirovljene članove CIOR-a taj izazov je jednostavniji, iako i kod njih to stvara određeni problem jer neke od država-članica CIOR-a to ne odobravaju.

Dvodnevnom zasjedanju i radu konferencije sudjelovao je nacionalni predstavnik u CIOR-u, umirovljeni brigadir Neven Cugelj.

Neven Cugelj, brigadir u mirovini, nacionalni predstavnik u CIOR-u

Tekst: Branko Gačak

Fotografije: Arhiva