Zimski kongres CIOR-a

Predsjednik HČZ RH-ZU stožerni brigadir u mirovini ROZARIJO ROZGA i zamjenik predsjednika, brigadir u mirovini STANISLAV LINIĆ sudjelovali su u vremenu od 04.-06. Veljače na... Read more

GAMING-I u MARIBORU

Zveza Slovenskih Častnikov bila je domaćin prvog /proljetnog/ sastanka GAMINGER INICIJATIVE u vremenu od 28-31.05.2015. godine u Mariboru. Tema sastanka bila je Cyber terorizam tako... Read more